Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler. Vår klinik använder sig av typen radiell stötvåg.

Det är kliniskt beprövat och vetenskapligt utvärderat och kan användas vid en rad olika besvär. 

Vid stötvågsbehandling kan man se en ökad blodcirkulation, en högre metabolisk aktivitet i cellerna i skadeområdet vilket leder till ökad återuppbyggnad av vävnad och minskad smärta.

Stötvågsbehandling kan bokas hos (bokas som naprapati besök) samtliga medarbete på kliniken.

Behandling av:

  • Hopparknä
  • Plantarfasciit
  • Lateral epikondylit – tennisarmbåge
  • Medial epikondylit – golfarmbåge
  • Tendinoser eller inflammationer i sena
  • Inflammationer i slemsäckar