Naprapati

NAPRAPATI
Ordet naprapati kommer från tjeckiskans ord napravit, som betyder att korrigera, och grekiskans pathos som betyder lidande. (Att korrigera orsaken till lidandet).

Napraptens behandling syftar till att återskapa kroppens naturliga rörelseförmåga. Detta uppnår vi med våra behandlingsmetoder såsom manipulation, triggerpunktsbehandling, stretching, mobilisering och massage.

För att undvika återkommande besvär följs behandlingen upp med råd om arbetsställningar och ibland även träningsprogram.
Naprapatutbildningen omfattar 4 års heltidsstudier på Naprapathögskolan samt ett års praktik inom hälsa och sjukvård för att kunna erhålla legitimation hos socialstyrelsen.

VILKA BESVÄR KAN BEHANDLAS HOS EN NAPRAPAT?
Naprapati används för att förebygga, utreda och behandla en försämrad funktion och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen.
Det vill säga besvär i till exempel skelett, muskler, leder och bindväv. Här blir det lagt stor vikt på att analysera och åtgärda bakomliggande årsaker till smärtan, återställa bristande funktion och förebygga framtidiga besvär.
Diagnosering av idrottsskader i akuta och subakuta fall kan också undersökas hos en naprapat, samt dess rehabilitering  
 

Typiska besvär:

  • Stelhet och/eller smärta i ryggen
  • Spänningshuvudvärk
  • Musarm, Tennisarmbåge, Golfarmbåge
  • Smärta/ utstråling i axlar och armar
  • Smärta och/eller stelhet i nacke
  • Smärta från höft, knä och fotleder
  • Ischias/ Utstrålning i ben
  • Idrottsskador
  • Arbetsrelaterade skador
  • Överbelastningsskador