Dry needling

Dry needling är ett sätt att behandla muskulära besvär och triggerpunkter med hjälp av sterila nålar. 

Tekniken kan användas i kombination med t.ex. stötvåg och TENS för att ge en starkare effekt vid muskulära besvär.