ACP-behandling

Vad är det? 
ACP-behandling (Autologous Conditioned Plasma) är konditionerad plasma som används för att påskynda läkning vid muskuloskeletala skador i muskler, senor eller ligament. Det kan också användas vid artros, då främst för att minska smärtor i samband med detta.

Hur går det till?

  1. Blod (15ml) tas från en ven i armen.
  2. En separeringsprocess gör så att man kan ta till vara på de kroppsämnen som ska användas i behandlingen.
  3. De ämnena injiceras sedan in i det berörda området. 

ACP-behandling kan bokas hos Kristian Berg.

Används vid:

  • Smärtsam lindrig till måttlig artros (grad 1-3)
  • Epikondylit (tennisarmbåge)
  • patellatendinit (hopparknä)
  • plantarfascir (hälsporre)
  • Idrottsskador enligt rådfrågning med läkare